dot dot
หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน พระผู้นำธรรมค้ำแผ่นดิน
มหาวิหารมหาเจดีย์
วัดเสือ...วัดแห่งเมตตาธรรม...พลังแห่งจิตวิญญาณ!
แขกผู้มาเยือน (Our Guests)
๙๙ ปี ๙ สู่ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ ๒,๖๐๐ ปี พุทธชยันตีไทย
พระเจ้าแผ่นดิน
ข่าวเด่น ที่น่าสนใจ
เรื่องพื้นฐานที่ควรรู้
เชิญชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดกาญจนบุรี
ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 2555
แพทย์ สัตวแพทย์ ทนายความ อาสาเพื่อสังคม 2555
รายการ 3 หมอ 3 ส ทางเคเบิ้ลทีวี 7 กาญจนบุรี
dot

dot
TV Online (โทรทัศน์ ออนไลน์)


เสวนา "พลังเสือ บารมีธรรม ท่องเที่ยวกาญจน์ สู่ AEC"

สื่อในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวกับวัดเสือ

กิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Educational Activities)
เชิญคลิกชมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเป็นตำนานของแผ่นดิน
Perfect King
มิวสิควีดีโอ เสือช่วยโลก (Tigers Save the World)
เศรษฐกิจโลก
อนุสรณ์ดอนเจดีย์ กาญจนบุรีสื่อเป็นเครื่องมือในการนำเนื้อหาข่าวสารข้อมูลไปสู่ผู้รับชมรับฟัง หากใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ก็จะเป็นการนำเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าความหมาย ชี้นำให้ดำเนินชีวิตไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ยังความสงบสุขสันติให้บังเกิดขึ้นต่อตนเองและสังคมโลกโดยส่วนรวม นี่คือที่มาของคำขวัญที่ว่า

" สื่อสร้างสรรค์ พลังแห่งปัญญา นำพาชีวิตให้งดงาม "

 การทำสื่อที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมิเพียงการนำเสนอเท่านั้น แต่ยังต้องรักษาจุดยืน แนวคิด แนวทางอันเป็นเอกลักษณ์อัตตลักษณ์ของตนเองไว้ด้วย ความพยายามที่จะผลิตและรวบรวมคัดสรรเนื้อหารูปแบบสื่อที่หลากหลายในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือเชิงบูรณาการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ พร้อมทั้งท่วงทำนองอันเป็นที่ยอมรับของสังคม ในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศอันไร้พรมแดน ไร้ขีดจำกัดนั้น คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะคัดกรองเนื้อหารูปแบบที่พึงประสงค์ให้ได้อย่าง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริโภคสื่อ คงเป็นไปได้ในแง่ของความพยายามอย่างเหมาะสม และแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมถึงจุดยืนอย่างสร้างสรรค์ ส่วนที่เป็นไปได้อย่างยิ่งก็คือ ผู้บริโภคสื่อควรมีดุลยพินิจพิจารณาเสพย์ข่าวสารข้อมูลอย่างมีสติปัญญา พิจารณาโดยแยบคาย ย่อยและซึมซับคุณค่าความหมายอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อนร่วมสังคมโลก ซึ่งการศึกษาเรียนรู้ก็เป็นกระบวนการทางธรรมชาติของการพัฒนามนุษย์อยู่แล้ว เรียนรู้โลก...เข้าใจโลก...เรียนรู้ชีวิต...เข้าใจชีวิต...ใช้ชีวิตให้อยู่กับโลกได้อย่างมีคุณค่าความหมายที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงอันเป็นไปของโลกและชีวิต ความสุข ความสงบสันติทั้งภายในและภายนอกก็จะปรากฏ !  

 
ข่าวเด่นประจำวัน โพสต์ทูเดย์ S! NEWS คมชัดลึก M Thai
เดลินิวส์ เกาะติดประเด็นร้อน K@POOK! ครอบครัวข่าว แนวหน้า
ไทยรัฐ ข่าวหน้า 1 สารพัดข่าว INN News SpringNews
ผู้จัดการ talky story ข่าวด่วน TV3 ข่าวเด่น TV7 ศูนย์รวมฟังข่าว
ประชาไท THAIZA ข่าววันนี้ ที นิวส์ สำนักข่าวไทย

โครงการ

 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

More...

 โครงการเขตอภัยทานโลก ภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา ถือเป็นโครงการต่อยอดจากฐานเดิมภายใต้ แนวคิด ที่ว่า ปล่อยให้เสือ และสัตว์ต่างๆได้มีวิถีชีวิตอย่างเป็นอิสระ ภายในเขตพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนา พร้อมทั้งได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

More...

 โครงการสายธารธรรม และกองทุนเสือให้น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า­อยู่หัว โดยท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถร (พระภูสิต (จันทร์) ขันติธโร) เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน และประธานมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัม­ปันโน ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ

More...

มหาวิหารมหาเจดีย์วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน แห่งนี้ สถาปนาขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเป็นเครื่องหมายแห่งกตัญญุตาแด่พระเดชพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ผู้ทรงมรรคผลสูงสุดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในศุภมงคลสมัยที่พระเดชพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ เจริญชนมายุยาวนานครบ ๘ รอบ หรือ ๙๖ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

More...

กิจกรรม

 มูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน โดยคุณวินัย รุ่งสว่าง และมิตรสหาย ได้ร่วมกันแจกของแก่เด็กๆตามโรงเรียนและสถานที่ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" 9 - 10 มกราคม 2558 ซึ่ง เสือ Richy อาละวาดแจกของเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทั้ง 2 วัน คือ วันที่ 9 และ 10 ม.ค. 58

More...

 การสวดมนต์ส่งท้ายปี 57 ต้อนรับปี 58 ณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมป์ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม 57 โต้รุ่งรับวันใหม่ 1 มกราคม 58 โดยท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถร(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

More...

การเดินทางทัศนศึกษา 3 ประเทศ คือ Austria, Germany and South Africa

คณะวัดเสือที่เดินทางไปดูงานเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศกับ Four Paws International Foundation มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย ทำหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆทั่วโลก ซึ่งคณะวัดเสือประกอบด้วย 1.ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถร 2.พันตำรวจโท ศุภิฏพงศ์ ภักดิ์จรุง 3.พันเอกวิวัฒน์ หงส์บันดาลสุข 4.นายสัตวแพทย์สมชัย วิเศษมงคลชัย 5.กำนันสุภาพ กอฟัก 6.คุณวินัย รุ่งสว่าง 7.คุณวิยะดา หงส์บันดาลสุข 8.คุณเดโชชัย ลิ้มทอง (Tiger Temple Tour to visit sanctuary at South Africa - Austria - Germany - Czech Republic during 14th June till 1st July 2014)

More...

คณะวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน (วัดเสือ) ภายใต้การนำของท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถร และคณะลูกศิษย์ติดตามไปดูงาน 3 ประเทศคือ Austria, Germany และ South Africa

More...

Go to visit BARENWALD Arbesbach which founded by FOUR PAWS in 1998 where is approximately 150 km North-West of Vienna, was built to provide a new home for Brown Bears formerly held in captivity. เป็นเขตอภัยทานที่ช่วยเหลือหมีสีน้ำตาล อยู่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

More...

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน...สื่อในรูปแบบต่างๆที่นำเสนอความเป็นวัดเสือ

Animals Speak รายการสารคดี รายการที่เกี่ยวกับชีวิตของสัตว์มากมาย มีทั้งความตื่นเต้น ความน่ารัก และตามติดการรักษาเพื่อนร่วมโลก กับทีมสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล นาทีชีวิต เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับพวกเขาเหล่­านั้น พวกเขาจะพูดผ่านพวกเรา ในรายการ Animals Speak โดยผู้ดำเนินรายการ : น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล (หมออ้อย)
ด.ญ. ภริตพร แซ่โซว (น้องคนดี) ซึ่งในครั้งนี้เป็นเรื่อง "วัดเสือ" หรือชื่อทางการคือ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

More...

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน...แขกผู้มาเยือน

 พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พร้อมคณะนายตำรวจในจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเยี่ยมวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน (Tiger Temple) เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558

More...

ความเป็นวัดเสือ...เรื่องที่น่ารู้ ! (The way of Tiger Temple!)

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ในวันนั้นหลวงตาฯได้เมตตารับถวายที่ดิน ๑๐๐ ไร่เศษ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีราว ๓๗ กม. ริมถนนสายกาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ หลัก กม. ที่๒๑ แยกเข้าไป ๒ ก.ม. ณ หมู่ที่ ๕ บ้านพุไม้แดง ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างเป็นวัดป่าสถานที่ปฏิบัติธรรมตามปฏิปทาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

More...

ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธสารเถร เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน หรือที่รู้จักทั่วไปว่า พระอาจารย์จันทร์ แห่งวัดเสือ ได้เทศน์แสดงธรรมในที่ต่างๆ

More...

ธรรมะจากวัดเสือได้เผยแผ่ไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกใบนี้ ให้คนทั้งโลกได้แจ้งประจักษ์ถึงวัดในพระพุทธศาสนาได้แสดงบทบาทของเขตอภัยทานที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้

More...

การช่วยชีวิตสัตว์ (Animal Rescue Activities)

Animals Speak รายการสารคดี รายการที่เกี่ยวกับชีวิตของสัตว์มากมาย มีทั้งความตื่นเต้น ความน่ารัก และตามติดการรักษาเพื่อนร่วมโลก กับทีมสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล นาทีชีวิต เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับพวกเขาเหล่­านั้น พวกเขาจะพูดผ่านพวกเรา ในรายการ Animals Speak โดยผู้ดำเนินรายการ : น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล (หมออ้อย)
ด.ญ. ภริตพร แซ่โซว (น้องคนดี) ซึ่งในครั้งนี้เป็นเรื่องการตรวจสุขภาพเสื­อ ณ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

More...

3 หมอ 3 ค

 การออกหน่วยเคลื่อนที่ของทีม แพทย์ สัตวแพทย์ และทนายความ ตลอดปี 2555 โดยการสนับสนุนของมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ภายใต้แนวทางนโยบายของท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถร(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน

More...

 การออกหน่วยเคลื่อนที่ของทีม แพทย์ สัตวแพทย์ และทนายความ ตลอดปี 2556 โดยการสนับสนุนของมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ภายใต้แนวทางนโยบายของท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถร(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน

More...

10 ตุลาคม 2557 ออกหน่วย "3 หมอ 3 ค" และโรงทาน ณ ร.พ.ธนกาญจน์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

More...

ประวัติศาสตร์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน กับวัดเสือ

 วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ นอกจากจะเป็นวันอันเป็นศิริมงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย ด้วยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) แห่งวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ในวันนั้นหลวงตาฯได้เมตตารับถวายที่ดิน ๑๐๐ ไร่เศษ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีราว ๓๗ กม. ริมถนนสายกาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ หลัก กม. ที่๒๑ แยกเข้าไป ๒ ก.ม. ณ หมู่ที่ ๕ บ้านพุไม้แดง ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างเป็นวัดป่าสถานที่ปฏิบัติธรรมตามปฏิปทาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินคือ คุณดวงใจ ศรีทอง ด้วยดำริศรัทธาจากการฟังเทปคำเทศนาของหลวงตาฯ ที่วัดป่าบ้านตาด จากความตอนหนึ่งที่ว่า "เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็มีแต่กิเลสเข้าไปครอบครอง จะหาที่สร้างวัดก็ไม่มี" คุณดวงใจจึงได้ปรึกษากับคุณแม่สำลี ซึ่งขณะนั้นกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าตาดด้วยกัน คุณแม่ก็สนับสนุนว่าเหมาะสมดีจะได้เป็นประโยชน์ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบไป (ภายหลังได้ถวายเพิ่มเติมจนเป็นเนื้อที่ปัจจุบัน ๒๓๔ ไร่เศษ ในอาณาเขตล้อมรั้ว ๒.๒๕๖ ตรม. และทางวัดไห้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม จนเป็นเนื้อที่ในปัจจุบันรวม ๖๘๘ ไร่

More...

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่

ชื่อว่ามหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ด้วยเหตุที่ทรงคุณแห่งอรหันตบุคคล และทรงสงเคราะห์โลกแต่ถ่ายเดียว พระผู้นำธรรมค้ำแผ่นดินไทย เป็นประวัติศาสตร์ เป็นตำนาน เล่าขานสืบสานสืบทอดมิรู้จบ !

More...

วัดเสือกับความสัมพันธ์ไทย-จีน

ความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยความร่วมมือของ 3 องค์กรคือ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน กาญจนบุรี  ประเทศไทย ,วัดหงฟ้า เมืองเสิ่นเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันเจนเนติกส์แห่งปักกิ่ง (Boejing Genomics Institute) แห่งเมืองเสิ่นเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

More...

วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เมืองโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา (Colorado Forest Monastery of Luangta

การสร้างวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ที่เมืองโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

More...

วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย (Tiger Temple Darwin, Australia)

กฐินสามัคคี ณ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ซี่งมีผู้มาร่วมบุญทั้งชาวไทย ชาวลาว และชาวออสเตรเลีย และได้ยอดกฐินที่ 14,850 AUD...ขออนุโมทนาบุญด้วยเทอญ

More...

วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เมืองเพลิน ประเทศเยอรมนี (Tiger Temple Engel, Plon, Germany)

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นางนงนุช เพชรรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นผู้อัญเชิญทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เมืองเพลิน  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557

More...

วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน สาธารณรัฐเชค (Tiger Temple nad Vltava Reka, Czech Republic)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ฯพณฯ นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐเช็ก เป็นผู้อัญเชิญทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน สาธารณรัฐเช็ค เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557

More...

Je deset ráno a podél řeky kráčí v řadě pět holohlavých mužů s velkými miskami v rukou.

More...

Milan Jaroš Koloděje nad Lužnicí jsou vesnice vzdálená pár kilometrů od soutoku s Vltavou, kde v roce 2002 povodeň mimo jiné vyplavila i secesní vilu u řeky. Těžko byste hledali ve vesnici dům, který je příhodnější ke vzniku pobočky thajského budhistického Tygřího kláštera. Pětice mnichů v oranžových šatech zde medituje a provádí denní rituály. Starají se o okolí vily a postupně se jí snaží zrekonstruovat. Reportáž z tohoto zajímavého místa najdete v Respektu 34/2014.

More...

Make merit by donation robes that supporters give secretly to monks at Tiger Temple nad Valtavou Reka in Czech Republic on 7th September 2014 (ผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน สาธารณรัฐเชค เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 โดยชาวไทยจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์)

More...

เมืองกาญจน์ ชาติภูมิ ๙๙ ปี(๙ สู่ ๑๐๐ ปี) สมเด็จพระสังฆราชฯ ๒,๖๐๐ ปี พุทธชยันตีไทย

การทำขวัญนาคโดยศิลปินแห่งชาติ ชินกร ไกรลาศ ณ วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน เมื่อคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ภายใต้โครงการ "เมืองกาญจน์ ชาติภูมิ 99 ปี (9 สู่ 100 ปี) สมเด็จพระสังฆราชฯ 2600 ปี พุทธชยันตีไทย" บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร 2600 รูป

More...

เพลง...พระพุทธเจ้า

ปฐมบทพุทธประวัติ - อธิษฐานถือเพศบรรพชิต - อธิษฐานลอยถาด

More...

เพลง...พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

" ....ท่านทั้งหลายจงอย่าทำตัวเป็นตัวบุ้งตัวหนอนคอยกัดแทะกระดาษแห่งคัมภีร์ใบลานเปล่าๆ โดยไม่สนใจพิจารณาสัจธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่กับตัว  แต่มัวไปยึดธรรมที่ศึกษามาถ่ายเดียว ซึ่งเป็นสมบัติของพระะพุทธเจ้า  มาเป็นสมบัติของตน  ด้วยความเข้าใจผิด ว่าตนเรียนรู้และฉลาดพอตัวแล้ว  ทั้งที่กิเลสยังกองเต็มหัวใจยิ่งกว่าภูเขาไฟ  มิได้ลดน้อยลงบ้างเลย จงพากันมีสติคอยระวังตัว  อย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเปล่าๆ เรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่า ไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลย "  ....นี่คือคำสอนที่องค์หลวงปู่มั่นเคยพูดอยู่เสมอๆ

More...

การท่องเที่ยว

ความสวยงามของประเทศไทย...ความงดงามของวัฒนธรรมไทย...ความมีน้ำใจของคนไทย คือ มรดกภูมิปัญญาไทย ที่คนไทยทั่วโลก...ภาคภูมิใจ

More...

โครงการทวาย

การเดินทางท่องเที่ยวในเมืองทวาย ประเทศสาธารณรัฐสหภาพพม่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆติดทะเล มีสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติ อาทิเช่น วัด ตลาด หมู่บ้าน วิถีชีวิต ภูเขา ชายหาด และทะเล เป็นต้น ภาพที่เห็นคงจะกลายเป็นประวัติศาตร์ในไม่นานนี้ เพราะความเจริญทางวัตถุกำลังก่อตัวและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว

More...

ASEAN (อาเซียน)

 Need to know about ASEAN Community 2015

More...

สาระบันเทิง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470) เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นต้นพระราชดำริในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัตถุมหามงคลแห่งประวัติศาสตร์ รุ่น " เจริญดี " รุ่นกิจแห่งพระพุทธศาสนา.......ไม่มีอีกแล้ว !

More...

เรียนเชิญร่วมอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ และบรรพชาเป็นสามเณร ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๙ ธันวาคม ๕๕ ณ หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรฯ และวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

More...

ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในรูปแบบค่ายศิลปวัฒนธรรมโดยมีฐานของการเรียนรู้ในด้านต่างๆ โดยสนับสนุนการเดินทาง ที่พัก อาหาร และวิทยากร อย่างพร้อมเพรียง

More...

เชิญชวนประชาชนร่วมงานบุญผ้าป่าสามัคคีซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้ตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

More...

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมมีการจัดทั้งปีทุกเดือน สามารถเข้าร่วมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

More...

พิธีมอบเงินบริจาคให้แก่ตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

More...

ศิลปวัฒนธรรม...แสดง ณ วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดทั้งปี 2555 ภายใต้โครงการ "สืบสานวัฒนธรรม ภายใต้ร่มพระบารมี สืบสานความดี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน" ซึ่งสนับสนุนโดย ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถร(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน, ประธานมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และเจ้าคณะอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี(ธรรมยุต)

More...

clip การแสดงลิเกจากเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดชุกพี้ อ.ท่าม่วง จ,กาญจนบุรี ซึ่งวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน และมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย โดยยินดีเป็นเวทีกลางในการถ่ายทอดอินเตอร์เน็ทไปทั่วโลก

More...

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รำเหย่ย รำขวัญข้าว บ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภายใต้ชื่องาน " สืบสานวัฒนธรรม ภายใต้ร่มพระบารมี สืบสานความดี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน " แสดงที่หน้าวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน

More...

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๕๕ การแสดงรำศรีชัยสิงห์ โดยโรงเรียนบ้านวังสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และการแสดงกลองยาวโดยชาวบ้านตำบลสิงห์

More...

การแสดงของชาวม้ง และกะเหรี่ยง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 55 ณ วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน

More...