dot dot
หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน พระผู้นำธรรมค้ำแผ่นดิน
มหาวิหารมหาเจดีย์
วัดเสือ...วัดแห่งเมตตาธรรม...พลังแห่งจิตวิญญาณ!
แขกผู้มาเยือน (Our Guests)
๙๙ ปี ๙ สู่ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ ๒,๖๐๐ ปี พุทธชยันตีไทย
พระเจ้าแผ่นดิน
ข่าวเด่น ที่น่าสนใจ
เรื่องพื้นฐานที่ควรรู้
เชิญชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดกาญจนบุรี
ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 2555
แพทย์ สัตวแพทย์ ทนายความ อาสาเพื่อสังคม 2555
รายการ 3 หมอ 3 ส ทางเคเบิ้ลทีวี 7 กาญจนบุรี
dot

dot
TV Online (โทรทัศน์ ออนไลน์)


เสวนา "พลังเสือ บารมีธรรม ท่องเที่ยวกาญจน์ สู่ AEC"

สื่อในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวกับวัดเสือ

กิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Educational Activities)
เชิญคลิกชมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเป็นตำนานของแผ่นดิน
Perfect King
มิวสิควีดีโอ เสือช่วยโลก (Tigers Save the World)
เศรษฐกิจโลก
อนุสรณ์ดอนเจดีย์ กาญจนบุรี


เพลงเกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน


พระอัคระ ผู้ภักดีแผ่นดิน

พระผู้นำธรรม ค้ำแผ่นดินไทย ดำรงพระธรรมวินัย วิสุทธิ์ใสนอกในงดงาม หาได้ยากยิ่ง ในแผ่นดินถิ่นแดนสยาม น้อมอัญชลีวาท ขออนุญาตเอ่ยนาม ก้องไปในโลกทั้งสาม ท่านคือหลวงตามหาบัว ศีลก็งาม ธรรมก็ประกาศทั้งชาติก็ช่วย เข้าอำนวยจนพบทางสว่างไสว ชวนชาวประชาทั่วพาราทั้งน้อยใหญ่ สละปัจจัยหนุนธรรมค้ำแผ่นดิน ไทยทั่วปฐพีมณฑล ได้ร้บผลเมตตาธรรมที่ฉ่ำริน ขอเทิดองค์ท่านเป็นองค์ เอกอัครศาสนผู้พิทักษ์แผ่นดินไทยทั้งสิ้นพร้อมเทิดศรัทธา ขอน้อมบูชาหลวงตามหาบัว ไทยทั้งสิ้นพร้อมเทิดศรัทธา ขอน้อมบูชาหลวงตามหาบัว !

เพลงมหาบุรุษ

มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่...เป็นพระอรหันตบุคคล ผู้ยังกิจตนได้แล้ว จึงยังกิจสงเคราะห์โลก....ผู้นำธรรมค้ำแผ่นดินไทย

เพลงทุกข์ของแผ่นดิน หลวงตามหาบัว

เพลงทุกข์ของแผ่นดิน โดยศิรินทรา นิยากร

แหล่หลวงตามหาบัวอุทิศตัวช่วยชาติ

แหล่หลวงตามหาบัวอุทิศตัวช่วยชาติ โดย เพลิน พรหมแดน

จิต- ธรรมจากหลวงตามหาบัว

"จิต" เพลงที่แต่งจากข้อธรรม พระหลวงตามหาบัว ขับร้องโดย สหรัถ สังคปรีชา (ก้อง นูโว) จากอัลบั้ม หลวงตามหาบัว มหัศจรรย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่

เพลง กราบหลวงตา

เพลง กราบหลวงตา ประพันธ์โดย ดังตฤณ ขับร้องโดย ปาน ธนพร

เพลงหลวงตามหาบัวกู้ชาติ

เพลงหลวงตามหาบัวกู้ชาติ โดย อ๊อด คีรีบูน แต่งเมื่อ พ.ศ.2551

อาจาริยบูชา - หลวงตามหาบัว

Video ชุดนี้ จัดทำเพื่อเป็น อาจาริยบูชา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เนื่องด้วยจัดทำอย่างไม่เป็นทางการ ดังนั้น หากผิดพลาดในธรรมประการใดๆ ต้องกราบขออภัยทุกๆท่านไว้ ณ โอกาสนี้ หากกุศลใดๆจะพึงมี ขออุทิศน้อมถวายเทิดคุณนี้ แด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอริยสงฆ์ผู้เสียสละ น้อมนำธรรมะสู่หัวใจแด่มหาชน

เพลงตามรอยบัว

บทเพลงทรงคุณค่าอันเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงตามหาบัว 02.เพลงตามรอยบัว

เล่าเรื่องด้วยภาพกระทับใจและหายากของหลวงตาพระมหาบัว หลายเรื่องที่หลายคนแม้แต่ศิษย์หลวงตาก็ไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็นมาก่อน จัดทำโดย โจโฉ ในนามส่วนตัว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัด ชมรม หรือองค์กรใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อแจกฟรีให้บุคคลทั่วไป และเผยแพร่ส่งให้สื่อมวลชน เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความจริงและได้ซาบซึ้งกับพระคุณของหลวงตา ซึ่งหลายคนอาจมองแง่ลบ หรือไม่เคยรู้มาก่อนว่าท่านดีพร้อม ประเสริฐแค่ไหน
 

Page 1/1
1
[Go to top]